Onderhoud Leeuwarder bos

Om het Leeuwarder bos gevarieerd en toekomstbestendig te maken voor mens, plant en dier, start gemeente Leeuwarden binnenkort met onderhoud. Het bos zal er na het onderhoud minder netjes uit zien. Dit beeld zal snel weer veranderen. Groepsgewijs worden verschillende bomen en struiken geplant en beschadigde paden worden hersteld zodra het weer en terrein dit toelaten.

Dunnen
Om bepaalde bomen de ruimte te geven om te groeien, moeten andere soms worden gekapt. In het oostelijk deel van het Leeuwarder bos zullen daarom bosvakken worden uitgedund. Dit zorgt voor meer licht en lucht, waardoor andere bomen en struiken meer ruimte krijgen om te groeien. Waardevolle populieren die belangrijk zijn voor vogels of vleermuizen blijven staan, mits ze geen gevaar opleveren. Boomsoorten zoals eik, els, es en hazelaar worden zoveel mogelijk ontzien.

Verjonging
Bij zieke bomen, bijvoorbeeld door Essentaksterfte, of wanneer teveel bomen dezelfde leeftijd hebben, moeten deze soms plaatsmaken voor nieuwe bomen. Bij groepenkap worden alle bomen op een plek verwijderd, waardoor er een open ruimte (verjongingsplek) ontstaat waar nieuwe bomen en struiken kunnen groeien of worden geplant.

Blessen
De bomen die verwijderd worden, zijn oranje gemarkeerd (geblest). Witte strepen markeren de paden waar machines zullen rijden, om te voorkomen dat de bodem in het hele bos wordt samengedrukt. Voordat de werkzaamheden beginnen, worden bijzondere flora- en faunasoorten onderzocht. Hier wordt rekening mee gehouden tijdens de uitvoering.

Machines
Bij het onderhoud maakt de gemeente gebruik van machines. Dit kan schade veroorzaken. Door de werkzaamheden uit te voeren na het broedseizoen en aangepast materiaal te gebruiken probeert de gemeente de schade en overlast te beperken.