Maai Mei Niet!

Hoe wel en niet maaien zorgt voor bloemen en bijen 

De bermen in de gemeente Leeuwarden staan vol met verschillende soorten grassen, maar ook met bijvoorbeeld margrieten, boterbloemen en klaprozen. Al die bloemen bloeien dankzij het maaibeleid van de gemeente.

“Vroeger maaiden we veel vaker dan nu. Toen zag iedere berm er ongeveer hetzelfde uit en was er veel minder biodiversiteit. Dat betekent dat er veel minder verschillende soorten planten en dieren waren”, legt beleidsadviseur Geert Draaistra van de gemeente uit. “Nu hanteren we vijftien verschillende maaimethoden. Op sommige plekken wordt maar twee keer per jaar gemaaid en op andere plekken juist veel vaker. Dat doen we heel bewust.”

Tweede keer bloeien

“We maaien niet alles tegelijk, maar zorgen ervoor dat er altijd ergens iets bloeit in de gemeente. Soms maaien we een berm waar bloemen net in bloei staan. Dat doen we zodat de bloemen een tweede keer kunnen gaan bloeien. En ook om planten te behouden. Als je klaver bijvoorbeeld maar één keer per jaar maait, verdwijnt die uit de berm. Dat zou jammer zijn, want klaver trekt veel insecten aan.”

Alles maar één keer per jaar maaien zou kunnen, maar dat levert niet meer bloeiende planten op. “Als je maar één keer maait, bevoordeel je bepaalde soorten. Dan krijg je een wat bossige berm met hoge grassen.”

Maaimachine of schapen

Variatie in hoe vaak er gemaaid wordt, is dus belangrijk. “Maar ook de manier van maaien verschilt per locatie. Op moeilijk bereikbare stukken zoals steile taluds, gebruiken we een radiografisch bestuurbare maaimachine. Het maaisel blijft daar gewoon liggen. In andere delen van de gemeente zetten we juist dieren in om te grazen. Schotse hooglanders bijvoorbeeld of schapen.”

Verkeersveiligheid

Verkeersveiligheid staat voorop. “We zorgen ervoor dat op zichtplekken bij bijvoorbeeld kruispunten er genoeg zicht is. Daar houden we in ons maaibeleid altijd rekening mee. Maaien is sowieso maatwerk. We houden zoveel mogelijk rekening met de omstandigheden.”

Maaikaart

Hier vindt u een digitale maaikaart. Daar kunt u precies zien hoe we bij u in de buurt maaien. U leest er ook wat de verschillende manieren van maaien betekenen. Heeft u een vraag? Lees dan de Q&A over ons maaibeleid.

Ook meedoen en (gedeeltelijk) minder maaien?
Goed nieuws: u bereikt het meest door minder te doen. U kunt zelf ook bijdragen door uw tuin niet of in gedeelten te maaien. Hier vindt u onze tips.

We zorgen ervoor dat op zichtplekken bij bijvoorbeeld kruispunten er genoeg zicht is.