Nieuw Voedselbos Itenshôf in Stiens

Sinds zaterdag 4 mei is het nieuwe Voedselbos Itenshôf in Stiens officieel geopend en toegankelijk voor iedereen. Het Voedselbos, Griene Leane, ligt naast de Volkstuinen en heeft de vorm van een vlinder. Deze geeft een knipoog naar de insekten en dieren die profiteren van het voedselbos. Voor kinderen en volwassenen is er genoeg te ontdekken! Wethouder Evert Stellingwerf en voorzitter BiodiverStiens Douwe Runia onthulden samen de naam van het voedselbos. Dichter fan Fryslân, Arjan Hut, droeg speciaal voor deze gelegenheid een gedicht voor. 

Er is jarenlang over gedroomd, vergaderd en de voorbereidingen zijn al een tijdje in volle gang. Afgelopen maanden hebben vele handen op de Doemiddagen bulten modder verplaatst, houtsnippers over de paden gelegd en takken getild tot een prachtige takkenril. De eeuwig terugkomende distels zijn verwijderd en er zijn gaten gegraven voor de aanplant van jonge en oudere fruit- en notenbomen. Bomen die we mede dankzij onze sponsoren konden aanschaffen. Samen met een enthousiaste groep vrijwilligers hebben de leden van Stichting BiodiverStiens afgelopen maanden hard gezwoegd om de laatste puntjes op de i te zetten. 

Biodiversiteitsherstel

De gemeente Leeuwarden wil een leefbare gemeente zijn voor mens, dier en plant. Dat vraagt om een omgeving die goed is voor biodiversiteitsherstel, klimaatadaptatie en gezond leven. We willen dat ook onze kinderen en kleinkinderen en de generaties daarna zich kunnen blijven verwonderen over de natuur en net zoals ons daarvan de vruchten kunnen plukken. Dan denk ik aan alle voordelen die de natuur ons biedt, zoals ontspanning, de bestuiving van ons voedsel, schoon en drinkbaar water, zuurstof, bodemvruchtbaarheid, grondstoffen, verkoeling bieden, water bergen en de opslag van CO2. En de mogelijkheid om te recreëren en te genieten van de natuur.  

Dit vraagt wel om een andere manier van omgaan met de natuur. Want we zien de veerkracht van de omgeving en de biodiversiteit al jaren sterk achteruitgaan. Zonder biodiversiteit is leven niet mogelijk. Daarom werkt de gemeente aan een beleidskader en uitvoeringsprogramma om de biodiversiteit de herstellen en waar dat kan te versterken of uit te breiden. Bijvoorbeeld door het maaibeleid aan te passen, variatie aan te brengen in de soorten bomen, planten en bloemen die we planten en verbinding creëren van het ene groene gebied naar het andere.

Dit doet de gemeente uiteraard niet alleen, maar overal in de gemeente zijn er initiatieven, zoals BiodiverStiens, die de handen uit de mouwen steken. Ook zien we steeds meer aanvragen van inwonersinitiatieven in de wijk voor bijvoorbeeld gezamenlijke pluktuinen en moestuinen. Ook moedigen we inwoners, scholen en bedrijven aan hun eigen voor- en achtertuin te vergroenen, bijvoorbeeld door mee te doen met het NK Tegelwippen, subsidie voor een groene tuin, regenton of groen dak aan te vragen of op een andere manier met de gemeente te werken aan een groene leefomgeving. Zoals een vleermuiskelder, ecosloot of meer nestkasten om meer broedplaatsen te bieden aan rantsuilen.