Regel de Tegeltaxi

Ben jij ook al jouw tuin, bedrijventerrein of schoolplein aan het vergroenen? Dan heb je vast tegels over. Meld ze aan voor het NK Tegelwippen via www.nk-tegelwippen.nl en laat de tegels ophalen door de Tegeltaxi. De Tegeltaxi is een vrachtwagen van de gemeente Leeuwarden die tegels in de straat ophaalt.

Waarom doet de gemeente Leeuwarden mee met het NK Tegelwippen?

Het weer in Nederland verandert. De regenbuien worden heviger, er is meer kans op wateroverlast en er zijn langere periodes van hitte en droogte. Het NK Tegelwippen prikkelt inwoners en geeft tips om het eigen terrein te vergroenen. Onder andere door tegels te vervangen door groen. Groene terreinen vangen water beter op en houden dit langer vast. Daarnaast zorgen planten voor verkoeling in de zomer.

Wat gebeurt er met de tegels die de Tegeltaxi ophaalt?

De gemeente hergebruikt de tegels of ze worden gerecycled.

Wanneer rijdt de Tegeltaxi?

In juni en juli rijdt de Tegeltaxi verschillende routes door de hele gemeente. Op de volgende data haalt de Tegeltaxi in deze dorpen en wijken tegels op:

  • Woensdag 7 juni – route 1 – tegels uiterlijk aanmelden vóór donderdag 1 juni: Alde Leie, Hijum, Feinsum, Stiens, Britsum, Koarnjum, Jelsum, Bilgaard, Havankpark, Vrijheidswijk, Lekkum, Snakkerburen, Blitsaerd, Groene Ster, Alddiel, Wielendwinger.
  • Woensdag 14 juni – route 2 – tegels uiterlijk aanmelden vóór maandag 5 juni: Oldegalilieën, Bloemenbuurt, Tjerk Hiddes, Zeeheldenbuurt, Indische buurt, Vliet, Molenpad, Welgelegen, Schieringen, Heechterp, Schilkampen, Camminghaburen, De Hemrik, Wielenpôlle, Schepenbuurt, Oranjewijk, Achter de Hoven, Huizum Dorp/Huizum Oost, Aldlân Oost/West.
  • Woensdag 21 juni – route 3 – tegels uiterlijk aanmelden vóór maandag 12 juni: Nijlân, De Zwette, Businesspark/Industrieterrein West, Huizum-West, Hollanderwijk, Schrijversbuurt, Harlingervaartbuurt, Vosseparkwijk/Helicon, Stationskwartier, Binnenstad Leeuwarden, Transvaalwijk/Rengerspark, Vogelwijk, Muziekwijk, Bonifatiuspark, Valeriuskwartier, Magere Weide, Westeinde.
  • Woensdag 28 juni – route 4 – tegels uiterlijk aanmelden vóór maandag 19 juni: Teerns, Hempens, Zuiderburen, Goutum, Wiarda, De Klamp, Goutum-Súd, Techum, Wirdum, Swichum, Tsjaard, Idaerd, Grou, Goatum, Eagum, Domwier, Warten, Wergea, Warstiens.
  • Woensdag 5 juli – route 5 – tegels uiterlijk aanmelden vóór maandag 26 juni: Havenstêd, De Werp, Barrahûs, Wytgaard, Noardein, Reduzum, Wilaard, Friens, Jirnsum, Suorein/Reinerswei en omgeving, Mantgum, Weidum, Jorwert, Bears, Jellum, Hilaard, Húns, Leons, Baard, De Him, Easterlittens.

Vraag ook gelijk subsidie aan

Wie meer dan 25 m2 of meer aan verharding vervangt door planten, struiken of bomen kan subsidie aanvragen. Ook is een gezamenlijke aanvraag met buren mogelijk. Kijk op www.leeuwarden.nl bij ‘Subsidie Groene Tuin’ voor de voorwaarden en het aanmeldformulier.

Stuur een foto van het eindresultaat en win een cadeaubon!

Inspireer anderen met een foto van jouw vergroende (gevel)tuin, schoolplein of bedrijventerrein. Mail ze naar nktegelwippen@leeuwarden.nl en maak kans op een tuincadeaubon t.w.v. 50 euro. Het is helemaal mooi om foto’s van voor en na de vergroening te delen!