Tegeltaxi-actie in gemeente Leeuwarden gestart

Wethouder Duurzaamheid Evert Stellingwerf haalde gisteren met de Tegeltaxi de eerste veertig tegels op in Bilgaard. Dit was de aftrap van de Tegeltaxi-actie. Een actie in het kader van het NK Tegelwippen. Leeuwarden staat momenteel op de 6eplaats. Sinds de start in maart zijn er in onze gemeente al 6371 tegels gewipt! Er volgen nog 4 routes van de Tegeltaxi in de gemeente Leeuwarden. Tegels aanmelden voor de Tegeltaxi kan nog steeds.

Tegeltaxi extra hulp bij vergroening eigen terrein

De gemeente Leeuwarden doet dit jaar mee met het NK Tegelwippen en staat op dit moment op de 6e plaats. Om inwoners, scholen en bedrijven extra te helpen met het vergroenen van hun eigen terrein, zet de gemeente in juni en begin juli een gratis Tegeltaxi in.

De Tegeltaxi is een vrachtwagen die tegels ophaalt. Op basis van de huidige aanmeldingen zal de Tegeltaxi in ieder geval 900 tegels ophalen. De opgehaalde tegels worden hergebruikt of gerecycled. Het aantal telt mee voor het NK Tegelwippen.

Wethouder Duurzaamheid Evert Stellingwerf: “Het NK Tegelwippen is een leuke en laagdrempelige manier om op je eigen erf bij te dragen aan een groenere omgeving. Met verschillende subsidies voor vergroening en ondersteuning van de Tegeltaxi maken we het voor inwoners en bedrijven makkelijker om hiermee aan de slag te gaan. Zo dragen we allemaal ons steentje bij aan een groene en klimaatbestendige gemeente.”

Tegels maken plaats voor moestuin

Inwoonster Christa Kortekaas had vandaag de eer de eerste 40 tegels aan de Tegeltaxi mee te geven. Op de plek van de gewipte tegels komt een moestuin. “Ik had al plannen voor de tuin. Maar het NK Tegelwippen en de Tegeltaxi maakten het nu tot een goed moment om te starten met de aanleg van mijn eetbare tuin.”

Aanmelden voor Tegeltaxi kan nog steeds

De Tegeltaxi rijdt de komende weken nog 4 routes in de gemeente Leeuwarden. Aanmelden kan nog steeds. Kijk voor de routes, meer informatie en aanmelden kijk je op onze pagina Tegeltaxi.

Subsidie voor vergroenen tuin/terrein
Wie 25 m2 of meer aan verharding vervangt door groen, kan subsidie aanvragen. Ook is een gezamenlijke aanvraag met buren mogelijk. Kijk op www.leeuwarden.nl bij ‘Subsidie Groene Tuin’.

Over het NK Tegelwippen

Van 21 maart t/m 31 oktober 2023 doet de gemeente Leeuwarden mee met het NK Tegelwippen. Gemeenten gaan met elkaar de strijd aan en iedere inwoner kan meedoen door tegels te wippen in eigen (gevel)tuin. Ook gewipte tegels van schoolpleinen en bedrijfsterreinen tellen mee. Het gemeenschappelijk doel is meer groene terreinen voor verkoeling, het voorkomen van wateroverlast en het vergroten van de biodiversiteit.