Meld jouw tegels aan voor de Tegeltaxi

Tegels gewipt? Regel dan de Tegeltaxi!

Leuk dat je meedoet met het NK Tegelwippen! Tot en met 31 oktober 2024 vervangen we in de gemeente zoveel mogelijk tegels voor planten en bloemen. Wat doe je met jouw gewipte tegels? Hergebruik je ze in jouw tuin of kun je er iemand anders blij mee maken? Misschien heb je ze niet meer nodig en kun je ze zelf niet naar de Milieustraat brengen. Daar hebben we de Tegeltaxi voor. Meld de tegels dan aan en dan komt de gemeente de tegels in jouw buurt ophalen.

Spelregels

 • Het hoofddoel van het NK Tegelwippen is tuinen, schoolpleinen en bedrijventerreinen vergroenen. Daarom halen we alleen tegels op waar planten, gras of ander groen voor in de plaats is gekomen. Stuur met je aanmelding daarom ook foto’s mee van de voor en na situatie van jouw tuin.
 • Zet de tegels de dag vóór de ophaaldag op de plaats die je aan ons doorgeeft. Dit moet een plek zijn waar de vrachtwagen met de grijper bij kan. Bijvoorbeeld op de stoep op de hoek van de straat. Niet op het gras, te dicht bij auto’s of onder een boom of lantaarnpaal.
 • De Tegeltaxi haalt de tegels op de ophaaldag tussen 08.00 en 16.00 uur op. Wanneer het tussen deze tijd niet lukt dan worden de tegels de volgende dag alsnog opgehaald.
 • Alleen inwoners, scholen en bedrijven uit de gemeente Leeuwarden kunnen gebruik maken van de Tegeltaxi.
 • Alleen bestrating van jouw eigen terrein mag aangemeld worden voor de Tegeltaxi.
 • Je mag naast tegels of andere bestrating ook grind, wat vervangen is door groen, aanmelden voor de Tegeltaxi. Dit moet je dan wel aanleveren in een Big Bag. Los grind wordt niet opgehaald.
 • Puin anders dan bestrating wordt niet opgehaald.
 • Je hoeft de tegels niet aan te melden voor de Tegelteller van de gemeente Leeuwarden. Dat doen wij voor je.

Meld je aan voor de Tegeltaxi

Stuur een mail naar nktegelwippen@leeuwarden.nl en geef daarbij de volgende gegevens aan ons door:

• Je naam
• Je e-mail
• Je telefoonnummer
• De wijk/dorp waar je woont/jouw bedrijf hebt
• De straatnaam, huisnummer en postcode waar de tegels komen te staan
• Het aantal gewipte tegels van 30x30 of aantal m² tegels
• Foto’s van jouw tuin voor en na het vervangen van tegels door groen.

Wanneer komt de Tegeltaxi in jouw straat?

We kunnen de tegels niet bij iedereen op dezelfde dag ophalen. Daarom zijn er meerdere dagen gepland waarop de Tegeltaxi rijdt. Kijk op de kaart voor de indeling van de gebieden:

 • Woensdag 4 september - gebied 1 – tegels uiterlijk aanmelden vóór woensdag 28 augustus: Alde Leie, Hijum, Feinsum, Stiens, Britsum, Koarnjum, Jelsum, Bilgaard, Havankpark, Vrijheidswijk, Lekkum, Snakkerburen, Blitsaerd, Groene Ster, Alddiel, Wielendwinger.
 • Woensdag 11 september - gebied 2 – tegels uiterlijk aanmelden vóór woensdag 4 september: Oldegalilieën, Bloemenbuurt, Tjerk Hiddes, Zeeheldenbuurt, Indische buurt, Vliet, Molenpad, Welgelegen, Schieringen, Heechterp, Schildkampen, Camminghaburen, De Hemrik, Wielenpôlle, Schepenbuurt, Oranjewijk, Achter de Hoven, Huizum Dorp/Huizum-oost, Aldlân oost/west.
 • Woensdag 18 september - gebied 3 - tegels uiterlijk aanmelden vóór woensdag 11 september: Nylân, De Zwette, Businesspark/Industrie terrein-west, Huizum-west, Hollanderwijk, Schrijversbuurt, Harlingervaartbuurt, Vosseparkwijk/Helicon, Stationskwartier, Binnenstad, Transvaalwijk/Rengerspark, Vogelwijk, Muziekbuurt, Bonifatiusbuurt, Valeriuskwartier, Magere Weide, Westeinde.
 • Woensdag 25 september - gebied 4 - tegels uiterlijk aanmelden vóór woensdag 18 september: Teerns, Hempens, Zuiderburen, Goutum, Wiarda, De Klamp, Jabikswoude, Techum, Wirdum, Swichum, Tsjaard, Idaerd, Grou, Goatum, Aegum, Domwier, Warten, Wergea, Warfstiens.
 • Woensdag 2 oktober - gebied 5 - tegels uiterlijk aanmelden vóór woensdag 25 september: Havenstéd, De Werp, Barrahús, Wytgaard, Noardein, Reduzum, Wilaard, Friens, Jirnsum, Suorein/Reinerswei en omgeving, Mantgum, Weidum, Jorwert, Bears, Jellum, Hilaard, Hûns, Leons, Baard, De Him, Easterlittens.

Privacy disclaimer

De gegevens in het aanmeldformulier worden alleen gebruikt voor het plannen van de route, contact met jou als we de tegels niet kunnen vinden en mogelijk een vragenlijst na afloop om te vragen wat je van de Tegeltaxi vond. De gegevens worden niet bewaard.

Vraag subsidie aan (eventueel samen met je buren)

Wist je dat je subsidie kunt krijgen als je 25 m2 of meer aan verharding (tegels, beton, asfalt) vervangt door groen? Is het gebied wat je gaat vergroenen kleiner dan 25 m2? Vraag dan bijvoorbeeld jouw buren om mee te doen. Je krijgt per m2 €10,- subsidie tot een maximum van €5.000,-. Kijk op www.leeuwarden.nl bij ‘Subsidie Groene Tuin’ voor de voorwaarden en het aanmeldformulier. Scholen, bedrijven en inwoners kunnen deze subsidie aanvragen.

Wat gebeurt er met de tegels die de Tegeltaxi ophaalt?

De tegels worden op een andere plek in de gemeente hergebruikt of gerecycled.

Plantinspiratie nodig?

Op de pagina Tegel eruit, plant erin vind je allerlei planten voor de natte, droge, zonnige en schaduwrijke tuin.