Meld jouw tegels aan voor de Tegeltaxi

Tegels gewipt? Regel dan de Tegeltaxi!

Leuk dat je meedoet met het NK Tegelwippen! Tot en met 31 oktober 2023 vervangen we in de gemeente zoveel mogelijk tegels voor planten en bloemen. Wat doe je met jouw gewipte tegels? Hergebruik je ze in jouw tuin of kun je er iemand anders blij mee maken? Misschien heb je ze niet meer nodig en kun je ze zelf niet naar de Milieustraat brengen. Daar hebben we gelukkig de Tegeltaxi voor. Meld de tegels dan aan en dan komt de gemeente de tegels in jouw buurt ophalen.

Spelregels

 • Het hoofddoel van het NK Tegelwippen is tuinen, schoolpleinen en bedrijventerreinen vergroenen. Daarom halen we alleen tegels op waar planten, gras of ander groen voor in de plaats is gekomen. Stuur met je aanmelding daarom ook foto’s mee van de voor en na situatie van jouw tuin.
 • Zet de tegels op de stoep aan de straatkant. Bij voorkeur op de hoek van de straat. Niet op het gras, te dicht bij auto’s of onder een boom of lantaarnpaal, want dan kan de grijper van de Tegeltaxi er niet bij.
 • Zet de tegels de dag vóór de ophaaldag op de plaats die je aan ons doorgeeft.
 • Alleen inwoners, scholen en bedrijven uit de gemeente Leeuwarden kunnen gebruik maken van de Tegeltaxi. .
 • Alleen bestrating van jouw eigen terrein mag aangemeld worden voor de Tegeltaxi.
 • Je mag naast tegels ook grind, wat vervangen is door groen, aanmelden voor de Tegeltaxi. Dit moet je dan wel aanleveren in een Big Bag. Los grind wordt niet opgehaald.
 • Puin anders dan bestrating wordt niet opgehaald.
 • Je hoeft de tegels niet aan te melden voor de Tegelteller van de gemeente Leeuwarden. Dat doen wij voor je.

Wanneer komt de Tegeltaxi in jouw straat?

In september en oktober rijdt de Tegeltaxi. We kunnen de tegels niet bij iedereen tegelijk ophalen. Kijk op de kaart voor de indeling van de gebieden:

 • Woensdag 20 september - gebied 1 & 2 – tegels uiterlijk aanmelden vóór maandag 11 september: Alde Leie, Hijum, Feinsum, Stiens, Britsum, Koarnjum, Jelsum, Bilgaard, Havankpark, Vrijheidswijk, Lekkum, Snakkerburen, Blitsaerd, Groene Ster, Alddiel, Wielendwinger. Oldegalilieën, Bloemenbuurt, Tjerk Hiddes, Zeeheldenbuurt, Indische buurt, Vliet, Molenpad, Welgelegen, Schieringen, Heechterp, Schildkampen, Camminghaburen, De Hemrik, Wielenpôlle, Schepenbuurt, Oranjewijk, Achter de Hoven, Huizum Dorp/Huizum-oost, Aldlân oost/west.
 • Woensdag 27 september - gebied 3 - tegels uiterlijk aanmelden vóór maandag 18 september: Nylân, De Zwette, Businesspark/Industrie terrein-west, Huizum-west, Hollanderwijk, Schrijversbuurt, Harlingervaartbuurt, Vosseparkwijk/Helicon, Stationskwartier, Binnenstad Leeuwarden, Transvaalwijk/Rengerspark, Vogelwijk, Muziekbuurt, Bonifatiusbuurt, Valeriuskwartier, Magere Weide, Westeinde.
 • Woensdag 4 oktober- gebied 4 - tegels uiterlijk aanmelden vóór maandag 25 september: Teerns, Hempens, Zuiderburen, Goutum, Wiarda, De Klamp, Jabikswoude, Techum, Wirdum, Swichum, Tsjaard, Idaerd, Grou, Goatum, Aegum, Domwier, Warten, Wergea, Warfstiens.
 • Woensdag 11 oktober - gebied 5 - tegels uiterlijk aanmelden vóór maandag 2 oktober: Havenstéd, De Werp, Barrahús, Wytgaard, Noardein, Reduzum, Wilaard, Friens, Jirnsum, Suorein/Reinerswei en omgeving, Mantgum, Weidum, Jorwert, Bears, Jellum, Hilaard, Hûns, Leons, Baard, De Him, Easterlittens.

Meld je aan voor de Tegeltaxi

Stuur een mail naar nktegelwippen@leeuwarden.nl en geef daarbij de volgende gegevens aan ons door:
• Je naam
• Jouw e-mail
• Jouw telefoonnummer
• De wijk/dorp waar je woont/jouw bedrijf hebt
• De straatnaam, huisnummer en postcode waar de tegels komen te staan
• Het aantal gewipte tegels van 30x30 of aantal m² tegels
• Foto’s van jouw tuin voor en na het vervangen van tegels door groen

Privacy disclaimer
De gegevens in het aanmeldformulier worden alleen gebruikt voor het plannen van de route, contact met jou als we de tegels niet kunnen vinden en mogelijk een vragenlijst na afloop om te vragen wat je van de Tegeltaxi vond. De gegevens worden niet bewaard.

Financiële vergoeding voor jouw groene tuin/bedrijventerrein

Wist je dat je subsidie kunt krijgen als je 25 m2 of meer aan verharding (tegels, beton, asfalt) vervangt door groen? Is het gebied wat je gaat vergroenen kleiner dan 25 m2? Vraag anderen om mee te doen. Je kunt een gezamenlijke aanvraag doen met jouw buren bijvoorbeeld. Je krijgt per m2 €10,- subsidie tot een maximum van €5.000,-. Kijk op www.leeuwarden.nl bij ‘Subsidie Groene Tuin’ voor de voorwaarden en het aanmeldformulier.

Wat gebeurt er met de tegels die de Tegeltaxi ophaalt?

De tegels worden op een andere plek in de gemeente hergebruikt of gerecycled. Heb jij een ander idee voor het tweede leven van de tegels? Geef dit dan aan ons door via nktegelwippen@leeuwarden.nl.

Waarom doen we mee met het NK Tegelwippen?

Het weer in Nederland verandert. De regenbuien zijn heviger, er is meer kans op wateroverlast en er zijn langere periodes van hitte en droogte. Tijd dus om daar iets aan te doen. Wist je dat 70% van de grond in privaat bezit is en de gemeente daar dus niet de eigenaar van is? Daarom helpen we inwoners bij het klimaatbestendig maken van hun eigen omgeving. Door tegels te vervangen door groen houd je een koelere tuin en kan het water beter weg. Je doet er de dieren en planten een plezier mee en een groene leefomgeving heeft een positief effect op je humeur.

"Pak die schep en wip ze er uit!"