Uitslag NK Tegelwippen 2021

Tot de laatste minuut bleef het spannend wie van de twee nu als hoogste geëindigd is in de landelijke tegelstand. 

Spannend tot de laatste minuut

De strijd liep lange tijd gelijk op. Alles werd uit de kast gehaald om zoveel mogelijk tegels te vervangen door groen. Onder andere met diverse acties georganiseerd door Operatie Steenbreek, vergroende schooltuinen, initiatieven van inwoners en gemeenteprojecten.

Met 48300 tegels heeft de gemeente Groningen meer tegels gewipt dan Leeuwarden (27631 tegels). Qua aantal tegels per 1000 inwoners (TPI-score) had Leeuwarden boven Groningen kunnen eindigen. Maar door een fout in de aanmelding zijn de ongeveer 11.000 tegels die Leeuwarden met zijn Tegeltaxi ophaalde, niet doorgekomen bij de organisatie. De strijd eindigt daardoor gek genoeg onbeslist, maar eerlijk is eerlijk: volgens de regels heeft Groningen gewonnen.

Genoeg redenen om volgend jaar opnieuw de onderlinge strijd aan te gaan!

Mooi begin en hopelijk vervolg

Wethouder Bert Wassink: “Gemeente Groningen, van harte gefeliciteerd met de mooie uitslag! Onze beide gemeenten hadden als hoofddoel om meer groen in de tuinen te krijgen, en minder tegels. Met het NK Tegelwippen hebben we een mooie kans gehad om daar een grote slag in te maken. Afgelopen jaar zijn er veel leuke initiatieven ontstaan. Maar we kunnen nog genoeg doen om ons aan te passen aan een veranderend klimaat en om onze dorpen en steden te ontstenen. De gemeente Leeuwarden is hier ook volop mee bezig. Denk bijvoorbeeld aan het plan voor de vergroening van het Waagplein. Het NK Tegelwippen is nu over, maar blijf vooral tegels vervangen door groen!”

In 2035 klimaatadaptief

De gemeente Leeuwarden wil in 2035 klimaatadaptief zijn. Het NK Tegelwippen draagt daaraan bij omdat inwoners bewust hun eigen omgeving vergroenen. Groene tuinen zijn beter bestendig tegen de toenemende perioden van hitte en droogte en houden het regenwater beter vast dan bestrating. Daarnaast maakt een groene omgeving het wonen, werken en recreëren in onze gemeente extra prettig. Omdat het er mooi uitziet, bijdraagt aan een gezond klimaat, goed is voor de natuur, hittestress tegengaat en water afvoert én opvangt. Daarom investeert de Gemeente Leeuwarden iedere dag in het onderhouden, uitbreiden en verbeteren van het groen.