2e ronde van de Tegeltaxi

In september doet de gemeente de 2e ronde met de Tegeltaxi. Ga jij jouw tuin deze zomer vergroenen? En heb je de tegels niet meer nodig? Breng ze dan naar de Milieustraat of meld ze aan voor de Tegeltaxi.

Wanneer komt de Tegeltaxi in jouw straat?

We kunnen de tegels niet bij iedereen op dezelfde dag ophalen. Daarom zijn er meerdere dagen gepland waarop de Tegeltaxi rijdt. Kijk op de kaart voor de indeling van de gebieden:

  • Woensdag 4 september – gebied 1 – tegels uiterlijk aanmelden vóór woensdag 28 augustus: Alde Leie, Hijum, Feinsum, Stiens, Britsum, Koarnjum, Jelsum, Bilgaard, Havankpark, Vrijheidswijk, Lekkum, Snakkerburen, Blitsaerd, Groene Ster, Alddiel, Wielendwinger.
  • Woensdag 11 september – gebied 2 – tegels uiterlijk aanmelden vóór woensdag 4 september: Oldegalilieën, Bloemenbuurt, Tjerk Hiddes, Zeeheldenbuurt, Indische buurt, Vliet, Molenpad, Welgelegen, Schieringen, Heechterp, Schildkampen, Camminghaburen, De Hemrik, Wielenpôlle, Schepenbuurt, Oranjewijk, Achter de Hoven, Huizum Dorp/Huizum-oost, Aldlân oost/west.
  • Woensdag 18 september – gebied 3 – tegels uiterlijk aanmelden vóór woensdag 11 septemberNylân, De Zwette, Businesspark/Industrie terrein-west, Huizum-west, Hollanderwijk, Schrijversbuurt, Harlingervaartbuurt, Vosseparkwijk/Helicon, Stationskwartier, Binnenstad, Transvaalwijk/Rengerspark, Vogelwijk, Muziekbuurt, Bonifatiusbuurt, Valeriuskwartier, Magere Weide, Westeinde.
  • Woensdag 25 september – gebied 4 – tegels uiterlijk aanmelden vóór woensdag 18 september: Teerns, Hempens, Zuiderburen, Goutum, Wiarda, De Klamp, Jabikswoude, Techum, Wirdum, Swichum, Tsjaard, Idaerd, Grou, Goatum, Aegum, Domwier, Warten, Wergea, Warfstiens.
  • Woensdag 2 oktober – gebied 5 – tegels uiterlijk aanmelden vóór woensdag 25 september: Havenstéd, De Werp, Barrahús, Wytgaard, Noardein, Reduzum, Wilaard, Friens, Jirnsum, Suorein/Reinerswei en omgeving, Mantgum, Weidum, Jorwert, Bears, Jellum, Hilaard, Hûns, Leons, Baard, De Him, Easterlittens.