Minne Zwanenburg vertelt over zijn werk als toezichthouder klein maaibestek

“Bij het maaibeheer van de gemeente Leeuwarden hebben we twee doelen: het bevorderen van biodiversiteit en zorgen voor verkeersveiligheid. We zorgen dat er genoeg planten en bloemen zijn voor insecten en andere dieren, maar letten ook goed op de veiligheid. In bochten en bij kruispunten moeten de uitzichten altijd goed blijven. Ik overleg dagelijks met de maaiers. Bijzondere planten mogen blijven staan, zolang het niet gevaarlijk is voor het verkeer.

Gefaseerd maaien betekent dat we nooit alles in één keer maaien. Bij elke maaibeurt slaan we een stuk over dat bij de volgende maaibeurt aan de beurt komt. Zo blijft er altijd iets staan. We maaien tot vier keer per jaar. Door deze methode zijn er in de afgelopen jaren weer meer soorten planten en dieren teruggekomen. Zo helpen we de wilde bijen, vlinders en vogels die in aantal afnemen. Ook bij het schoonmaken van sloten (hekkelen) laten we genoeg staan, zodat dieren schuil- en nestplaatsen hebben. Wel zorgen we voor goede waterdoorstroming en soms ruimte om te varen.

Ik ben het meest trots op de orchideeënberm bij De Groene Ster. Maar ook de fietspaden buiten de stad zijn prachtig met veel bloeiende kruiden en grassen.”

Dankzij Minne’s inzet voor gefaseerd maaibeheer draagt Leeuwarden niet alleen bij aan de veiligheid, maar ook aan een bloeiend ecosysteem. Zijn werk laat zien hoe natuurbeheer en verkeersveiligheid samen kunnen gaan.