Wat doet de gemeente

Onderhoud en beheer

Bomen aanplant en onderhoud

De gemeente Leeuwarden onderhoudt 61.000 bomen en 325 hectare bos in de openbare ruimte. We onderhouden, kappen, vervangen en planten bomen aan. In totaal zijn er in de gehele gemeente zo’n 176.000 bomen te vinden met een zogenaamde kroonbedekking van 1270 hectare. Al die bomen samen, leggen jaarlijks bijna 8.000 ton CO2 vast, binden 62.000 kilo aan luchtverontreiniging en voeren per jaar ruim 240.000 m3 water af.

Boombeheer

De bomen die in beheer zijn bij Gemeente Leeuwarden, worden nauwkeurig bijgehouden via een slim beheerssysteem. Dit systeem bevat alle belangrijke informatie over de bomen, zoals soort, leeftijd, grootte, groeiplaats, conditie etc. Om deze informatie actueel te houden komen we eens per drie jaar langs bij elke boom in ons beheer voor een inspectie.

De Buitendienst voert deze inspecties uit. Tijdens deze inspectie wordt ook bepaald wat voor onderhoud er nodig is. Als blijkt dat het niet goed gaat met de boom wordt het een attentieboom en wordt de boom jaarlijks in plaats van driejaarlijks geïnspecteerd. Als de inspecties gereed zijn worden deze geanalyseerd en wordt het onderhoud bepaald. Dit gaat vervolgens in uitvoering. Na het uitvoeren van werkzaamheden aan een boom, zoals snoeien, wordt altijd de kwaliteit gecontroleerd. Zo weten we als gemeente zeker dat we ons boombestand op de juiste manier beheren.

Wat heeft een boom nodig om te groeien?

De voorwaarden om een boom goed te laten groeien zijn een doorwortelbare grond, zuurstof, bodemleven, vocht en voeding

Monumentale bomen

Een waardevolle boom is minimaal 40 jaar oud, bomen van 80 jaar of ouder zijn monumentaal.

Benieuwd welke bomen monumentaal zijn?

Boom voordragen

Wil jij een bijzondere boom voordragen als monumentaal? Neem dan contact op met de gemeente. Een deskundige beoordeelt of de boom in aanmerking komt.

I-Tree: Wat leveren bomen op?

Bomen leveren een belangrijke bijdrage aan een gezond leefklimaat. Dat weten we al langer, maar sinds een aantal jaar kan ook inzichtelijk gemaakt worden hoeveel een boom “waard” is. Dit kan met I-Tree, een tool die het mogelijk maakt om precies uit te rekenen hoeveel co-2 een boom opneemt, hoeveel water er wordt afgevangen en opgenomen en hoeveel fijnstof de boom uit de lucht haalt. De tool helpt dus om inzicht te verkrijgen in wat de bomen in een gebied “opleveren”. Hiermee kan doelgericht worden aangeplant. Is er hittestress? Dan kiezen we boomsoorten die goed hittestress tegengaan. Of is er een gebied met relatief veel schadelijke fijnstof? Dan worden er soorten gekozen die schadelijke stoffen goed kunnen binden. Er wordt dus actief ingezet om de voordelen van de bomen te laten helpen in het oplossen van problemen.

Kappen particuliere boom

Als gemeente willen we zoveel mogelijk bomen en groen behouden, ook als het om bomen van inwoners gaat. Maar soms wil iemand één of meerdere bomen kappen. Daarvoor gelden regels.