Wat doet de gemeente

Onderhoud en beheer

Maaien, wanneer wel en wanneer niet?

Het maaibeleid van de gemeente Leeuwarden bestaat uit maar liefst 15 verschillende maaimethodes. Het is er op gericht om de diversiteit van de flora en fauna te stimuleren. Door af te wisselen in tijdstip, methode, machines en hoe vaak er wordt gemaaid, krijgen we steeds meer verschillende soorten groen.

Behoud van biodiversiteit

Jaren geleden werden bermen en grasvelden in de gemeente 28 keer per jaar gemaaid. Hierdoor zag het gras in de gemeente er weliswaar strak uit, maar ontstond er weinig variatie in planten en bloemen die zo belangrijk zijn voor insecten. Met het nieuwe maaibeheer is meer oog voor onder andere de natuur, insecten en biodiversiteit. Insecten zoals bijen en hommels hebben het de laatste jaren steeds moeilijker omdat minder bloemen en nectar aanwezig zijn om te bestuiven. De effecten en ontwikkelingen van het nieuwe maaibeheer worden nauwlettend door de gemeente gemonitord.

Geert Draaistra

Vroeger maaiden we veel vaker dan nu. Toen zag iedere berm er ongeveer hetzelfde uit en was er veel minder biodiversiteit. Dat betekent dat er veel minder verschillende soorten planten en dieren waren

Wanneer maait de gemeente wel en niet?

Wanneer de bermen in bloei staan worden sommige gemaaid. Dat wordt gedaan om de bloemen een tweede bloeiperiode te geven. Voordat de bloemen zaad zetten worden ze gemaaid. Hierdoor worden ze gestimuleerd om nogmaals te bloeien. Op andere plekken wordt juist later gemaaid zodat variatie ontstaat en op verschillende plekken in de gemeente nog wat staat te bloeien. Geert legt het je graag uit in het filmpje.

Online maaikaart

Op de maaikaart van de gemeente is te zien waar en hoe  er in de gemeente gemaaid wordt. Voetbal-, speel- en recreatieveldjes vallen buiten het aangepaste maaibeheer

Meer weten?

Heb je een vraag over ons maaibeleid? Bekijk dan de meest gestelde vragen onder aan deze pagina. Staat je vraag er niet tussen? Neem dan contact met ons op.