Een kijkje in het bermbeheer in Leeuwarden

Natuurvriendelijk beheer is goed wanneer het kan en uitvoerbaar is

Coen van Slooten, senior planner/werkvoorbereider, neemt in zijn werk jarenlange ervaring mee. “Ik bewaak het totaalbeeld van alle maaiwerkzaamheden en kijk of de werkzaamheden worden uitgevoerd zoals is afgesproken. Waar nodig stuur ik bij. Het kan bijvoorbeeld zijn dat we vaker moeten maaien of op een andere manier, met andere machines. Want de natuur laat zich niet altijd leiden. Een nat of droog jaar maakt verschil. Door weersomstandigheden verandert de samenstelling van bermen per jaar. Een nat voorjaar geeft meestal meer grassen en hoger gewas. Droogte geeft minder en lager gras, waardoor de bloemensoorten toenemen.

Stem nu!

Vanaf 1 juni tot 21 juni kun je je stem uitbrengen op jouw favoriete bermbeheerder. Help Leeuwarden de BovensteBeste Bermbeheerder 2024 te worden!

Bij het beheer houden we rekening met verschillende zaken: verkeersveiligheid, de gesteldheid van de terreinen en de flora en fauna. Hierbij staat veiligheid altijd voorop. We willen geen onveilige situaties als gevolg van te hoog gras. Door mijn jarenlange ervaring weet ik: niet alles kan overal. Het werk moet praktisch uitvoerbaar zijn. De locatie moet geschikt zijn voor het beoogde doel en het beoogde materiaal.

Maaibeleid
We werken met een maaikaart waarop te zien is waar en hoe er in de gemeente gemaaid wordt. Op de kaart staan bijna twintig maaivarianten, zoals klepelmaaien, maaien en afvoeren, gazon maaien en hooilandbeheer. Communicatie is sowieso belangrijk bij het uitdragen van ons maaibeleid. Wij kijken naar het grote plaatje en maken keuzes op basis van geschiktheid en kans van slagen. En dat leggen we graag uit.

Anders denken
Het bermbeheer heeft de laatste jaren een enorme ontwikkeling doorgemaakt. Tot een jaar of tien geleden werden de bermen eigenlijk alleen geklepeld en zag je vooral hoog gras. Bij klepelen wordt de vegetatie min of meer stukgeslagen en blijft het maaisel liggen. Na het invoeren van de maai-zuigcombinatie, waarbij het maaisel direct wordt opgezogen, zie je de bloemenpracht toenemen. Het afvoeren van het maaisel zorgt voor verschraling van de bodem, wat goed is voor de bloemenrijkdom.
Het doet me goed om te zien dat de biodiversiteit de afgelopen jaren is toegenomen door het gewijzigde maaibeheer. De betrokkenheid van de mensen die zich hiermee bezighouden is groot. We willen het allemaal goed en vooral nóg beter doen. Natuurvriendelijker beheer vraagt wel anders denken bij sommige burgers en medewerkers, want over het algemeen zullen de bermen en plantsoenen er anders uit gaan zien. Maar van grasrijk naar bloemrijk op termijn kan voor niemand een bezwaar zijn, toch?”

De Vlinderstichting en Stichting Groenkeur organiseren dit jaar voor de derde keer de verkiezing van de BovensteBeste Bermbeheerder. Gemeente Leeuwarden is genomineerd en we hebben jouw stem nodig! Van 1 tot 21 juni kun je stemmen en helpen ons de titel binnen te halen.