Zomeronderhoud aan bossen in Leeuwarden

Deze zomer onderhoudt gemeente Leeuwarden verschillende bospercelen in het Leeuwarder bos, de Groene Ster, Froskepôlle en Wiardaplantage. We halen bomen weg uit het bos. Dit zorgt voor meer licht en lucht voor de bomen die blijven staan. De andere bomen krijgen meer ruimte om verder te groeien. Ook worden de meeste zieke of onveilige bomen verwijderd.

Verschillende boomsoorten maakt het een aantrekkelijk bos voor dieren

Door het bos gericht te dunnen worden zoveel mogelijk verschillende boomsoorten in het bos behouden en ontstaat meer ruimte voor nieuwe bomen, struiken en kruiden. Hoe groter deze variatie, hoe aantrekkelijker het bos voor dieren en voor recreanten. Waardevolle bomen voor bijvoorbeeld vogels of vleermuizen, en de karakteristieke bomen langs de wandelpaden blijven staan.

Werkzaamheden

De te verwijderen bomen zijn oranje gemarkeerd (geblest). Voor aanvang van de werkzaamheden worden beschermde flora- en faunasoorten geïnventariseerd. Met deze soorten wordt rekening mee gehouden bij de uitvoering van de werkzaamheden. Bij dit  gebruiken we machines. Aan de randen van een bosgebied waar wordt gewerkt, hangen informatiebladen over de werkzaamheden.