Wat doet de gemeente

Exoten en ziektes bestrijden

Essentaksterfte

Het gaat helaas slecht met de essen in de gemeente Leeuwarden en dat komt door de boomziekte ‘essentaksterfte’. Deze rukt al enkele jaren op in Europa en Nederland. Door een schimmel sterven de takken van essen af en op termijn sterft de hele boom. Tegen deze boomziekte is tot nu niets te doen. Snoeien of kappen is het enige dat helpt.

Veel essen zien er misschien nog goed uit, maar schijn bedriegt: de ziekte tast de boom van binnenuit aan. Hierdoor breken de takken uiteindelijk af en zo kunnen de aangetaste bomen dus gevaar opleveren voor bewoners en weggebruikers. Daarom inspecteren we de essen regelmatig en nemen we maatregelen. Welke maatregelen we nemen hangt af van de beschadiging, leeftijd en locatie van de boom. Daaruit volgt dat we moeten kappen, snoeien of nog even niets hoeven te doen. Jammer genoeg is het onvermijdelijk dat we alle circa 6.600 essen zullen kwijtraken.

Wat doet de gemeente tegen Essentaksterfte?

Natuurlijk zorgen we voor herplant om de groene omgeving te behouden en te versterken. In de meeste gevallen maken de essen plaats voor andere soorten bomen. Met het planten van diverse soorten bomen bevorderen we de biodiversiteit en voorkomen we dat een nieuwe boomziekte in de toekomst veel bomen binnen één gebied aantast.